Tillverkningsprocessen av Plywood

Björkplywood från Gotwood

1. Hydrotermisk behandling av råmaterial

Stockarna skärs i bitas och genomgår en hydrotermisk behandling vars syfte är att mjukgöra träet, lindra inre spänningar och minimera skärmotståndet. 
Temperaturen för den hydrotermiska behandlingen når 46-60 grader och pågår i ca. 30 timmar.

Hydrotermisk behandling av Björkplywood

 

2. Skalning av fanér

Genom att spänna fast stocken centralt i en roterande maskin och en skalkniv får man ut träfanéren som brukar vara 1,5 mm tjock.

 

 

3. Torkning och lagning

I denna fasen erhåller faneren en fukthalt på 30-120 % vilket innebär att den behöver rulltorka vid en temperatur av 160-180 grader. Målet är att uppnå en fukthalt på ca. 4-7 %. Fanér med defekter repareras genom att avlägsna och sätta in nytt faner utan defekter, sk. plugg används vid större reparationer. 

Torkning och lagning av fanér

 

4. Limning av fanér

Beroende på användningsområde av slutprodukten och kundens krav är pappersarken placerade korsvis. Lim Massan appliceras på båda sidor och här används ofta ett WBP-lim som är fukt- och kokfast som tål utomhusmiljöer.

Limning av fanérark

 

5. Pressning

Fanérarken pressas ihop under tryck och värme i pressmaskiner. Syftet är att binda fanéren på ett homogent sätt så att plywoodskivan får en enhetlig struktur i tvärsnittet.

Pressning av fanér

 

6. Avslutande behandling

Den slutliga bearbetningen består i att ge plywoodskivorna det slutliga formatet genom att skära sidorna till ett standardformat och jämna ytan i slipprocessen. Vanliga format är 2440x1220 mm, 2500x1250 mm och 3050x1525 mm.

Avslutande behandling Plywood

Fanerad Plywood

Limningsprocessen sker under högt tryck och värme. Som ett resultat får vi en yta med nya funktionella och hållbara egenskaper som uppnår kraven för en plywoodskiva. 

Fanérad plywood

 

Har du ett projekt där du vill använda Björkplywood, klicka här!


You may also like Se alla