Fanerade skivor

Fanérade skivor

Fanérade skivor med 0,6 mm tjocklek fanérade på MDF-board eller spånskiva. Appliceringsområden är till exempel inredningsarbeten.