Fanerade skivor

Fanérade skivor

Filter

    Vi lagerför ett brett utbud av Fanérade skivor som beläggs på en MDF eller Plywoodskiva.

    Fanéren är knivskurna och tjockleken är normalt 0,6-0,7 mm.

    Skivorna är putsade med 150 kornpapper på båda sidorna.

    Kantlist finns i flera olika tjocklekar, bredder och träslag för att matcha skivorna, med och utan smältlim. 

    Appliceringsområden är till exempel inredningsarbeten.