Plywood

Plywood

Plywood består av träfanér som limmas ihop i flera lager, där varje lager läggs i kors, 90 grader. Fanéren i Plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalité.  Björkplywood är den mest populära och används mycket i möbelindustrin.
Plywood är ett material som ligger närmast massivträ i form av egenskaperna hållfasthet och "seghet".