Bearbetning

I Göteborg har vi möjlighet att erbjuda bl.a. kapning, fräsning, hyvling och limning.

Notera att det endast är i Göteborg som vi har möjlighet att erbjuda detta men vi kan givetvis leverera bearbetat material till dig som bor i Sverige.

 

Kapning/ planhyvling - 550 kr/ tim

CNC - 650 kr/ tim

(computer numerical control) är en datorstyrd maskin som kan utföra komplicerade och enkla mönster i ett material genom att fräsa i stycket.

 

Vi utför även andra jobb som limning av kantlister mm.